Veidekke presser departementet

Veidekke presser departementet ved å bruke Byggenæringens Landsforening (BNL). Veidekke er medlem i foreningen. BNL ringer og sender mail til statssekretæren i departementet med Veidekkes fremstilling av saken. Veidekke er opptatt av å få departementet til å ta en avgjørelse før Molde kommunestyre behandler saken.

Publisert 6. januar 2020.

Forsidebilde: Statssekretær i kommunaldepartementet Lars Jacob Hiim. Foto Torbjørn Tandberg

Mail fra administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening til statssekretæren i Kommunaldepartementet hvor de fronter Veidekkes interesser av å få vedtatt planvedtaket.

Samarbeid Molde kommune og Veidekke

Veidekke sender mail til BNL samme dag som interpellasjonen om omgjøring av planvedtaket vart trekt. Denne informasjonen MÅ være kommunisert til Veidekke fra ledelsen i Molde kommune!

Veidekke skriver i mailen at kommunestyret vil få forelagt saken rett over nyttår, i et ekstraordinært innkalt møte. Denne informasjonen MÅ komme fra ledelsen i Molde kommune!

Veidekkes uttalelser

  • Prosjektet på Raudsand er avhengig av reguleringsplanen
  • Det er overhengende risiko for at kommunestyret i nye Molde kommune vil få forelagt saken påny rett over nyttår, i et ekstraordinært innkalt møte
  • Dersom KMD på dette tidspunktet ikke har fattet planvedtaket er det en klar risiko for at Nesset kommunestyres planvedtak kan bli omgjort.
  • Omgjøres planvedtaket vil det gi en dramatisk forsinkelse for prosjektgjennomføringen og umuliggjør at et nytt anlegg kan stå ferdig til dagens anlegg på Langøya er full (2024)
  • Staten og næringslivet kan av den grunn bli sterkt skadelidende om KMD utsetter planvedtaket sitt over nyttår.
Mail sendt 17. desember 2019 kl 15:36 fra Juridisk direktør og Konsernadvokat i Veidekke

Veidekke presser departementet ved hjelp av Byggenæringens Landsforening og ledelsen i Molde kommune til å bekrefte reguleringsplanen før kommunestyret får behandlet planvedtaket.

%d bloggere liker dette: