Natur og Ungdom: Nei til et deponi av farlig avfall ved Sunndal- og Tingvollfjorden

Ungdommer som brukte store deler av fjoråret på å arrangere skolestreik for klimaet er samlet på Natur og Ungdoms landsmøte. Delegasjonen fra Nordmøre er klar i sin tale:

– Regjeringa må gjøre som skolestreikerne har gjort over hele verden: lytte til vitenskapen. Vi unge krever klimahandling, og vi krever det nå, sier Theo McIntosh fra Sunndal Natur og Ungdom.

Sunndal NU: Kornelia Eikås og Jakob Lien Foto: Thor Due/Natur og Ungdom

Nasjonalt vedtak mot lokalt giftdeponi

Det er ikke bare klima som er viktig for ungdommene i Natur og Ungdom. For nordmøringene er det spesielt en lokal sak de er på Landsmøtet for å fronte. Delegatene fremmet en uttalelse mot deponi for farlig avfall ved Sunndal- og Tingvollfjorden. Den ble vedtatt i går, og det er fylkesleder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom svært glad for.

 – Dette er vår viktigste lokale sak, og det gleder oss at hele Natur og Ungdom vil ta tydelig standpunkt med oss i kampen mot de uforsvarlige planene for deponi på Raudsand, sier Kornelia Grande Eikås, fylkesleder for Møre og Romsdal Natur og Ungdom

Fylkesleder for Møre og Romsdal Natur og Ungdom Kornelia Grande Eikås (18) Foto: Thor Due/Natur og Ungdom

– Nå er vi klare til å vende hjem og fortsette kampen med nytt pågangsmot, fortsetter Eikås ivrig

Stilte ministeren til veggs

Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen besøkte landsmøtet. Delegatene fra Nordmøre prøvde å bruke anledningen til å stille spørsmål om fraværende arbeid med miljøet, men det var for mange andre aktivister i kø. Ungdommene er likevel tydelige på sine forventninger til ministeren:

– Vi står i en natur- og klimakrise, og derfor har vi sammen med ungdommer over hele verden streiket. Det er på tide at ministeren tar oss på alvor og hører på hva vi har å si, sier Håvard Brændeland, fylkesstyremedlem i Møre og Romsdal Natur og Ungdom.

Venter dom i klimasøksmål mot staten

Sammen med Greenpeace har Natur og Ungdom saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, som gir «enhver rett til et levelig miljø». Dom i saken som ble ført i Borgarting lagmannsrett er ventet i midten av januar. Etter det vil saken trolig gå til Høyesterett. 

– Verden har allerede funnet for mye olje og gass til å unngå de farligste klimaendringene. Å lete etter enda mer olje, i noen av våre mest sårbare og viktige havområder i Arktis, er et brudd med vår grunnlovsfestede rett til et levelig miljø. Nå håper vi bare dommerne i lagmannsretten er enige, sier Jan-Ove Dyrli i Sunndal Natur og Ungdom.

Krever miljøvennlig havsatsning

Som et nytt satsningsområde vil organisasjonen arbeide mer med å fremme miljøvennlig fiskeri og oppdrett.

– Sjømat kan være klima- og miljøvennlig mat, men da må det gjøres på naturens premisser. Vi må slutte å importere fór fra regnskogen, og legge oppdrettsanlegg inn i lukka anlegg. Da unngår vi de store miljøproblemene, sier Jakob Lien i Sunndal Natur og Ungdom.  

Uttale:

https://neitilgiftdeponi.com/2020/01/10/nei-til-deponi-av-farlig-avfall-ved-sunndal-og-tingvollfjorden/

%d bloggere liker dette: