Manglende faglige vurderinger fra ekspertutvalget om nasjonalt deponi for farlig avfall

Regjeringen har satt ned et «ekspert»-utvalg om farlig avfall. RØDT Molde har kommentert rapporten i et høringsbrev til KLD:

«Rapporten mangler faglig grundighet og vitenskapelig belegg når det gjelder valg av lokalisering av nasjonalt deponi for farlig avfall. Den kan dermed ikke legges til grunn for å trekke konklusjoner når det gjelder valg av lokalitet for nasjonalt deponi. Rapporten er lang, og dekker mange kompliserte temaer, dessverre på en overfladisk måte.»

Les hele høringsvaret:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapporten-fra-ekspertutvalget-om-farlig-avfall/id2680453/?uid=cb106d7e-3afa-4fe7-b5e6-9151c4ab75fe