Da Stena ikke fikk delta i Raudsand-debatt, trakk møteleder seg

Deponiutbygger uønsket i debatt om avfallstransport – møteleder trakk seg i protest.

Tir:ag kveld: «Raudsand deponi: Avfallets transportsyklus-miljø/klimaavtrykk» på Klimafestivalens program. 
    
      (Foto: Øyvind Leren)
Tirsdag kveld:«Raudsand deponi: Avfallets transportsyklus-miljø/klimaavtrykk» på Klimafestivalens program.  FOTO: ØYVIND LEREN

Det er turbulens rundt Klimafestivalens program tirsdag: Til programposten «Raudsand deponi: Avfallets transportsyklus-miljø/klimaavtrykk» ønsket deponiaktør Stena / Bergmesteren også å stille. De uttrykker skuffelse på sosiale medier etter at arrangøren takket nei.

…………………………………………………………..

Møtet blir holdt på Krona på Romsdalsmuseet tirsdag 21. januar kl 19.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/01/21/Da-Stena-ikke-fikk-delta-i-Raudsand-debatt-trakk-m%C3%B8teleder-seg-20883736.ece