Naturvernforbundet ved Øystein Folden

Innlegg på Klimafestivalen §112 21. januar 2020. Raudsand deponi: Avfallets transportsyklus-miljø/klimaavtrykk.

Video på 33 minutter.