Deponi-avklaringar nærmar seg

Direktoratet skal vurdere deponi-lokalitet før 1. april, og avgjerd om reguleringsplanen kan vere nær foreståande.

Miljødirektoratet har fått frist til 1. april for vurdering av lokalitetane og mulige overgangsløysingar som Ekspertutvalet for farleg avfall peikte på. Det opplyste Atle Hamar (V) til Romsdals Budstikke kort tid før han gikk av som statssekretær i Klima- og miljødepartementet før helga.

Høyring om ekspertrapport

Rapporten frå ekspertutvalet om farleg avfall har vore på høyring, fristen var 15. januar.

– Kva skjer vidare?

– Miljødirektoratet skal no samanstilte og vurdere høyringsuttalane før 15. februar. Direktoratet skal også vurdere nye målsettingar om auka gjenvinning. Det er ikkje tatt noko avgjerd om behovet for vidare statleg involvering i saka om ny behandlingskapasitet for farleg avfall, seier Hamar.

…………………………………………

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/01/26/Deponi-avklaringar-n%C3%A6rmar-seg-20884457.ece