Deponiplan gjer oss bekymra for framtida til barna våre

Vi fryktar for kva konsekvensar deponiet vil ha for liv og helse, og for framtida til barna våre.

Bekymra småbarnsfamiliar: Småbarnsmødrene Ingebjørg Eidsør (framme t.v.) og Kari Bruseth på Eidsøra ønsker saman med andre småbarnsfamiliar i området å vise ansikt og protestere mot planane om deponi på Raudsand.  
    
      (Foto: Anita Vingen)
Bekymra småbarnsfamiliar: Småbarnsmødrene Ingebjørg Eidsør (framme t.v.) og Kari Bruseth på Eidsøra ønsker saman med andre småbarnsfamiliar i området å vise ansikt og protestere mot planane om deponi på Raudsand.   FOTO: ANITA VINGEN

Vil vise ansikt

Denne veka stilte småbarnsfamiliar i området opp på Bygdastua, for å vise ansikt i debatten, og markere motstand mot deponiplanane. Om lag 50 store og små fylte samlingsplassen i bygda, etter initiativ frå Ingebjørg Eidsør og Kari Bruseth om å formidle uroa som tynger mange i området.

– Ganske mange stiller opp, men ganske mange let også vere å komme, sjølv om dei støttar oss. Saka er framleis skikkeleg betent, med hets og trakassering på grunn av synspunkt, seier Eidsør og Bruseth, mødrer til høvevis tre og to barn i førskulealder.

Dei går no ut for å gi stemme til ei gruppe som så langt ikkje har vore tydeleg med i debatten.

………………………………………….

Deponiplanane gjer oss usikre og utrygge, vi tenker mykje på dette og bekymrar oss. Fleire tek det så tungt at dei vurderer å flytte, seier småbarnsmødrene.

(pluss-artikkel – les resten av innlegget på rbnett.no)

– Saka og prosessane har gått over lang tid, kvifor kjem dette initiativet no?

– Stemninga her har alltid vore mot. Men det er ofte slik for småbarnsforeldre at det er krevjande å organisere enda meir enn det kvardagen krev. Vi er heller ikkje formelt organisert, eller har levert uttalar i prosessen. Vi – og mange her – har vel kanskje stolt på at dette kan det jo ikkje bli noko av, men innser no at det kan bli ein realitet. Vi veit at saka er i siste fase i avgjerdsprosessen, og vil gjerne gjere det klart kva vi tenker om dette. Så får vi håpe at dei som bestemmer, les lokalavisa, og får med seg synspunkta våre, seier Eidsør og Bruseth.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/01/31/%E2%80%93-Deponiplan-gjer-oss-bekymra-for-framtida-til-barna-v%C3%A5re-20951127.ece

https://www.driva.no/meninger/2020/01/31/Deponiplan-gjer-oss-bekymra-for-framtida-til-barna-v%C3%A5re-20970248.ece