Mulig radioaktivt avfall til Raudsand

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener at et nasjonalt deponi for farlig avfall bør ta imot noen typer radioaktivt avfall. For eksempel avfall med innhold av radioaktive stoffer med nuklider.

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet og er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Den 15. januar 2020 sendte de inn et høringssvar om farlig avfall. I dette høringssvaret uttaler de:

  • Direktoratet mener det er behov for å sikre deponikapasitet og etablere deponi for flere typer radioaktivt avfall.
  • Direktoratet mener at et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør ha tillatelse til å ta imot noen typer radioaktivt avfall.
  • Man får da en helhetlig nasjonal løsning for håndtering og disponering av avfall i Norge.
  • Forurensningsregelverket åpner opp for at radioaktivt avfall med relativt lavt innhold av radioaktive stoffer som også er kategorisert som farlig avfall kan sendes til avfallsbehandling med kun tillatelse til håndtering av farlig avfall.

Ingen begrensninger i reguleringsplanen

Det er ingen begrensninger i reguleringsplanen som vart vedtatt i Nesset kommunestyre 23. mai 2019 på mottak av denne type radioaktivt avfall. Etter iverksettelsen av reguleringsplanen har kommunen begrenset mulighet til å bestemme hvilket avfall som kan deponeres.

Det var med bakgrunn i «garantier» for at radioaktivt avfall ikke skal behandles/ mottas at reguleringsplan ble fremlagt for kommunestyret. Denne «garantien» var avgjørende for utfallet av kommunestyrets vedtak.

Kilde: Høringssvar fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/02/direktoratet-for-stralevern-og-atomsikkerhet.pdf

%d bloggere liker dette: