Bergmesteren har et godt prosjekt

Jeg ser ingen grunn til at reguleringsplanen skal behandles på nytt i kommunestyret.

vil ikke ha omkamp: SVs Bjørn Ølander ser ingen grunn til at Molde kommunestyre skal behandle reguleringsplanen for Bergmesteren på nytt. 
SVs Bjørn Ølander ser ingen grunn til at Molde kommunestyre skal behandle reguleringsplanen for Bergmesteren på nytt. 

SV-politiker Bjørn Ølander er sterkt uenig med partifellene sine i Molde kommunestyre i spørsmålet om deponietableringen på Raudsand. Mens de øvrige i SV-gruppa er klare motstandere, mener Ølander at Bergmesterens planer for å etablere et deponi for mottak av farlig uorganisk avfall er et fornuftig tiltak.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2020/02/04/Bergmesteren-har-et-godt-prosjekt-20996078.ece