Bergmesteren har et godt prosjekt

Jeg ser ingen grunn til at reguleringsplanen skal behandles på nytt i kommunestyret.

SV-politiker Bjørn Ølander er sterkt uenig med partifellene sine i Molde kommunestyre i spørsmålet om deponietableringen på Raudsand. Mens de øvrige i SV-gruppa er klare motstandere, mener Ølander at Bergmesterens planer for å etablere et deponi for mottak av farlig uorganisk avfall er et fornuftig tiltak.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2020/02/04/Bergmesteren-har-et-godt-prosjekt-20996078.ece