Dette er en dramatisk situasjon

Et nasjonalt deponi for farlig avfall bør kunne ta i mot radioaktivt avfall. Det er konklusjonen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i en høring om rapporten fra ekspertutvalget for farlig avfall. Raudsand er høyaktuell for lokalisering av et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall. Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier det er oppsiktsvekkende og dramatisk at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler ei slik løsning, som innebærer at radioaktivt og også atomavfall kan lagres i et felles deponi med annet farlig avfall.

https://www.nrk.no/mr/_-dette-er-en-dramatisk-situasjon-1.14888518