Direktorat: Bør vurdere radioaktivt avfall i nasjonalt deponi

Stig O. Jacobsen: – Dette er en dramatisk situasjon

«Direktorat for strålevern og atomsikkerhet mener at det bør vurderes om det er hensiktsmessig at et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør ha tillatelse til å ta imot noen typer radioaktivt avfall.»

Reagerer sterkt

Raudsand i indre deler av Molde kommune er som kjent svært aktuell som beliggenhet for et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall, når Langøya er full om få år.

Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier til NRK at det er oppsiktsvekkende og dramatisk at direktoratet anbefaler en løsning som betyr at radioaktivt og også atomavfall kan lagres i et felles deponi med annet farlig avfall.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/04/Direktorat-B%C3%B8r-vurdere-radioaktivt-avfall-i-nasjonalt-deponi-20996174.ece