Dahl avviser kritikken: – For meg handler saken om mitt ansvar som ordfører!

Mener sms til statssekretæren er uproblematisk – og avviser anklager om maktmisbruk.

Ordfører Torgeir Dahl avviser at det skulle være noe problematisk med meldinga han sendte til statssekretær Nakken, og at den var oversendt på en slik måte at det kunne oppfattes som et forsøk på å unngå journalføring og innsyn:

–Nei, slik er det ikke. Det er ikke noe drama i dette, den er sendt på en åpen måte. Jeg hadde telefonnummeret hennes, men ikke den nye e-postadressen. At meldinga ble journalført er ikke overraskende, sms-er blir jo det på linje med e-post, sier Dahl til Romsdals Budstikke.

Han avviser også at han med meldinga ville prøve å presse fram en avgjørelse fra departementet, og stoppe debatten.

– Ønsket du å avskjære debatten i i Molde kommunestyre?

– Det er ikke det jeg ønsket. Tvert imot: jeg ønsker et ordskifte basert på kunnskap, respekt for kommuneloven, forvaltningsloven og våre vedtatte reglement, blant annet en bevisst arbeidsdeling mellom administrasjon (kommunedirektør) som sørger for saksforberedelse og vi politikere. Vi må sikre at vi gjør lovlige vedtak, sier Dahl, og poengterer det juridiske:

– Kommunestyret kan ikke behandle reguleringsplanen så lenge departementet har klagesaken til behandling, slik også kommuneadvokatens vektlegger. Derfor må vi få avklaringen fra departementet, sier Dahl.

– Demokratisk problem

Han mener det er han som har demokrati-argumentet på sin side.

– Det er mer enn 8 mnd siden vedtaket i Nesset (23.05.19). Jeg mener det er et demokratisk problem at departementet etter mer enn et halvt års behandlingstid ikke har evnet å komme med sin avklaring. Det var lovd at saka skulle være ferdigbehandlet før nyttår, mens Nesset som kommune fremdeles var eget rettssubjekt. Som det er nå, er det en Limbo-situasjon, der vi ikke kan gå inn og gjøre noe. Hadde vi fått et ja eller nei, ville dette vært enklere. Da kunne vi vurdert det på det grunnlaget, og eventuelt sett på mulige endringer etter plan- og bygningsloven, sier Dahl.

– Bomskudd

– Du anklages for maktmisbruk, og at denne saka føyer seg inn i rekka av eksempler?

– Dette er et bomskudd. Min jobb er å sørge for avklaringer, og også purre på når de mangler. Det ligger i jobben, det er det som er mitt mandat, sier Dahl, og poengterer at han også tok opp saka med den forrige ministeren, Monica Mæland, da hun var i Molde. For meg handler saken om mitt ansvar som ordfører!

– I meldinga omtalte du saka som en «verkebyll i kommunestyret», hva la du i det?

– Jeg mener uttrykket er dekkende for situasjonen. Alle ser at dette er kjempevanskelig, det deler partiene på en krevende måte. Det er sterke følelser og stort engasjement for saka, noe vi fikk se direkte i kommunestyret torsdag.

– Du poengterte tidsaspektet, håpet du å slippe å ta saka opp i kommunestyret?

– Det er avklaring jeg ber om, et ja eller nei, så vi kunne vite hva vi har av mulighetsrom. Som dessverre ikke kom.

– Hvordan blir nå vedtaket i kommunestyret om deponisaka fulgt opp i Molde kommune?

– Vedtaket er nå til gjennomgang i administrasjonen. Vi er utålmodig etter å få avklaring fra departementet, her vil jeg fortsette å pushe på. Mellomposisjonen vi er i nå, er ødeleggende, sier Dahl.

Han poengterer at situasjonen gjør det vanskelig å bygge den nye kommunen.

– Vi skal prøve å få til en god politisk kultur. Denne saka splitter og skaper voldsomme dragninger, det gjør det ikke enkelt. Jeg er bekymra for hvordan en slik sak vil prege det politiske ordskiftet, sier Dahl.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/11/Dahl-avviser-kritikken-%E2%80%93-For-meg-handler-saken-om-mitt-ansvar-som-ordf%C3%B8rer-21050795.ece