Giftdeponi i Molde kommune

Leserbrev av Otto Winter-Hjelm i papirutgaven av Romsdals Budstikke

Jeg var tilstede på kommunestyremøtet 6/2. Jeg ble svært skuffet da jeg leste referatet i Budstikka. Deponitilhengerne som var i mindretall i kommunestyret ble godt referert, men ingen av de kritiske spørsmålene fra motstanderne ble referert i Budstikka.

Kommuneadvokaten mente det juridisk ikke var grunnlag for å ta opp reguleringsplanen på nytt i Molde kommunestyre. Han hadde nesten satt munnkurv på hele kommunestyret og parkert saka. Men Morten Wallø Tvedt tilbakeviste at dette var ikke sannheten. Han leste opp fra en professor i jus som var spesialist på området som uttalte at tvert i mot er det i slik saker viktig at det nye kommunestyret uttaler seg. Hvorfor kom dette ikke fram i Budstikkas referat? Ønsker ikke Budstikka kritisk journalistikk i denne saka? Det kan snart være for sent!

Han nevnte også at en kritisk rapport fra Multiconsult ikke var kommet med i dokumentene om saka.

En spørsmålsstiller fra MDG mente at det bare var søkt om giftdeponi for 10-15 år. Kan det være mulig? Hun fikk ikke noe svar.

Statens strålevern mener at der det nasjonale giftdeponiet skal ligge vil det være naturlig at de også tar i mot radioaktivt avfall. Hvis deponiet blir vedtatt i kommunaldepartementet , mister Molde kontrollen over hva som skjer i deponiet.

Giftdeponiet skal også ta i mot gift fra utlandet.

Det er all grunn til at reguleringsplanen blir tatt opp igjen til behandling i Molde kommunestyre.

Jeg håper ordføreren sender melding til kommunaldepartementet at det ikke må skje noen avgjørelse der før Molde kommunestyre har behandlet reguleringsplanen på nytt.

Jeg ber om at folk i Molde må engasjere seg i saken nå selv om Raudsand ligger et stykke unna og bare en liten del av Sunndalsfjorden grenser til kommunen. Dette er også en alvorlig sak for flere Nordmørskommuner som også har protestert mot opprettelsen av giftdeponiet i Raudsand. Fylkestinget og fylkesrådmann går også i mot giftdeponiet.

OTTO WINTER-HJELM