Plikt til å ta imot flyveaske?

Litt info til alle som sier at Norge har plikt til å ta imot flyveaske fra Sverige fordi vi sender søpla vår dit.

På grunn av eksporten til Sverige av norsk husholdningsavfall sliter de norske forbrenningsanleggene med å få tak i nok til sitt behov. Derfor er mange nødt til å importere søppel fra blant annet Storbritannia. Det er en syk runddans. Vi sender søppel til Sverige fordi det er billigere for norske kommuner, så må vi importere søppel fra andre land. Flyveaska vi får fra norske og svenske forbrenningsverk er ikke bare etter norsk søppel. I tillegg importeres flyveaske fra Litauen, Danmark (inkl. Færøyene og Grønland), Island, Irland og tidligere også fra Tyskland.

Nå synker importen til norske forbrenningsanlegg av søppel fra England og da ser man seg om etter andre «løsninger».

I 2018 importerte Geminor 120.000 tonn søppel fra Skottland til forbrenning i Fredrikstad. Brexit setter en demper på det. Hvor skal de hente det fra i tiden som kommer? Frankrike? Hvor er logikken?

Teksten er hentet fra våre «venner» i «Vern om Grenland – Nei til deponi».

Teksten baserer seg på en artikkel fra avfallsbransjen.no:

https://avfallsbransjen.no/2020/02/13/kraftig-fall-i-avfallsimporten-fra-england