Eksplosjonen i 1994

En av norgeshistoriens største eksplosjoner i fredstid ble natt til torsdag 5. mai 1994 utløst på Raudsand. Eksplosjonen var i det 11 meter høye heistårnet av betong. Tårnet med en grunnflate på 15 x 11 meter vart knust til småbiter under eksplosjonen. En betongvegg på 150 tonn fløy 50 meter gjennom lufta.

Bilde: Restene etter eksplosjonen. Foto: Gjermund Kjøpstad

I en tidligere artikkel viste vi til hva Mepex uttalte om årsaken til eksplosjonen. Mepex hadde denne beskrivelsen: «Sannsynlig årsak er opphopning av hydrogengass fra det deponerte avfallet i sjakten og antennelse av gnist fra elektrisk utstyr i heishuset«.

Nesset kommune gjennomførte den 30. oktober 2017 et møte med: Direktoratet for mineralforvaltning, Nærings- og fiskeridepartementet og Miljødirektoratet etter en bekymringsmelding.

I møtet er også eksplosjonen i 1994 tema og sammen med gassdannelsen i sjakten. Her legger Nesset kommune ved ordføreren frem at gassen kan komme fra alt treverket som råtner i gruvene. Det blir også hevdet at dette er en gass som naturlig oppstår i gruver.

I et vedlegg til møtereferatet som var overlevert ordføreren fra en tidligere ansatt i Rødsand Gruber, Aluscan og Aleris ble det satt frem påstand om avløpsvannet fra aluminiumsindustrien dempet gassutviklingen.

Avsender av kommentar er anonymisert.

Det blir også beskrevet hvordan karbonmonoksid (CO) kan fremstilles. Beskrivelsen er kopiert fra Store Norske Leksikon’s artikkel om karbonmonoksid: https://snl.no/karbonmonoksid.

Nesset kommune ved ordfører legger frem en usannsynlig beskrivelse av hva som er årsaken til gassdannelsen i gruva. Referatet var lagt ved innkallingen til formannskapsmøtet 23. november 2017. Det er en vesentlig forskjell på beskrivelsen fra Mepex som er vedlagt konsekvensutredningen (KU). Nei til Giftdeponi støtter forklaringen til Geir A Sørensen i Mepex. Forklaringen som Nesset kommune legger frem er usannsynlig.