Brann i container ved gjenvinningsbedrift på Raudsand

Nødetatene rykket ut etter melding om brann hos en gjenvinningsbedrift på Raudsand. I følge en twitter-meldinger klokken 07:28 fra Politiet i Møre og Romsdal var det en utrykning med alle nødetater. Brannvesenet fikk kontroll og det var ikke personskade.

Brannen oppstod i en konteiner på et gjenvinningsanlegg ved avfallsdeponiet på Raudsand. Konteineren fungerte som et kullfilter i følge operasjonsleder i 110-sentralen, Petter Aksel Kirkebø.

I følge Miljødirektoratet har bedriften installert kullfilter for å begrense luktplagene i området. Bedriften har tidligere vært stengt på grunn for høye luktutslipp. For å begrense luktutslippene vart det installert kullfilter og det er antagelig dette filteret som det er oppstått brann i.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/17/Brann-i-container-ved-avfallsdeponiet-p%C3%A5-Raudsand-brannvesenet-har-kontroll-21107211.ece

https://www.nrk.no/mr/brann-pa-raudsand-1.14906240