Molde kommune er ikke reguleringsmyndighet

Daglig leder og aksjonær i Bergmesteren Raudsand kommer med oppsiktsvekkende opplysninger om at Molde kommune ikke er reguleringsmyndighet. Opplysningen kom fram i en diskusjon på facebook mellom leder Morten Walloe Tvedt i Rødt i Molde og daglig leder i Bergmesteren Raudsand. Bergmesteren Raudsand opplyser at ansvaret ligger hos departementet.

Daglig leder i Bergmesteren Raudsand er anonymisert med blå farge

I forbindelse med en diskusjon om dokumentasjon på testing av Kronos-syren og flyveaske i Halosep-metoden vil ikke Bergmesteren Raudsand legge frem dokumentasjon på testene. Det påstås at metoden fungerer men Bergmesteren Raudsand vil ikke dokumentere. Det er her det påstås at Molde kommune ikke er reguleringsmyndighet, men at ansvaret er hos departementet.

Daglig leder i Bergmesteren Raudsand er anonymisert med blå farge

Miljødirektoratet har tidligere rapportert at «Halosep er ikke testet for større mengde syre fra Kronos Titan«.

Bergmesteren Raudsand var i møtet med Miljødirektoratet mandag 17. februar 2020 hvor dette tydeligvis var et tema. Godkjenner Molde kommune reguleringsplanen vil de ikke senere kunne påvirke hva som skjer på Raudsand.

%d bloggere liker dette: