Mer tynn suppe fra Giftfritt Molde

Skrevet av  John Strand, Veidekke; Geir Sørensen, Stena Recycling og Harald Storvik, Bergmesteren

Fra Stena Recycling og Veidekkes side registrerer vi et høyt aktivitetsnivå fra organisasjonen Giftfritt Molde, der argumentasjonen stort sett er oppkok som er svart ut ved flere anledninger. Vi registrerte Stig O Jacobsen på NRK hevde at reguleringsplanen er OK, har de fått mere penger i kassa nå siden man trykker på repetisjonsknappen?

Vi kommenterer noen av påstandene her, som folkeopplysning.

1. Manglende opprydding

Det er ganske utrolig at det klages over den eneste aktøren som faktisk tar ansvar og rydder opp! Og det å lukke de utvaskede storsekkene med avfall fra aluminiumsindustrien inne slik at det ikke kommer mer vann inn i massene er absolutt en god løsning. Over den tette duken og dreneringslag, kommer et nytt deponi som sikrer at det ikke kommer vann ned til duken engang og naturen settes i en stand som ligner på hvordan det var før gruvevirksomheten lagde dagens sår i terrenget. Miljødirektoratets eksperter på deponibygging har godkjent metoden og hevder den er bedre enn å flytte avfallet til annet deponi.

2. Mengder

Mengdene som planlegges mottatt på Raudsand er i prinsippet likt med dagens leveranser til NOAH på Langøya, en aktivitet de har holdt på med i 30 år. Og avfallet «dumpes» ikke, det var slikt man drev med på 60 tallet. Her er det snakk om et stort industrianlegg med gjenvinning og sikker oppbevaring i tette fjellhaller.

3. Radioaktivt materiale

Det at Strålevernet mener Raudsand er egnet for lagring av NORM avfall tyder jo på at de ser at fjellet er tett. Vi som står bak prosjektet har uttalt klart og tydelig at det vil vi ikke ha og myndighetene kan ikke true oss til å ta imot heller. Skremselspropaganda fra aksjonsgruppen.

4. Geografi

Giftgjengen fremstår med rene påstander som i svært klar tekst er motsagt av de ledende geologene i Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). Disse konkluderer at Raudsand fjellet er god egnet for formålet. Hastigheten som grunnvannet har når det trenger inn i borehullene vi har laget, viser også at fjellet er tett og pH i dette grunnvannet er meget bra egnet for kontakt med restavfallet som skal legges i fjellhallene, eventuelle rester av tungmetaller vil IKKE kunne løse seg opp i vannet og forblir derfor inne i fjellet. Påstand om massiv utlekking til fjorden er derfor svada.

5. Transportavstand og klimagasser

Er det så sikkert at en syrebåt i uka til Raudsand har vesentlig forskjellig fotavtrykk enn en daglig transport med lekter? Og er det sannsynlig at en båt som kan ta varer tilsvarende 100 til 200 trailere har noe større fotavtrykk enn disse trailerne selv om den kjører noe lengre?

Det giftgjengen glatt overser er at Raudsand er den eneste realistiske løsningen i Norge, en løsning som nesten all tyngre industri i Norge er avhengig av når dagens løsning på Langøya i Oslofjorden går full i 2024.

Hva sammenligner man klimagassutslipp med da? Leveranser med bil til Tyskland og Polen? Opp i det hele vil vi få gevinst på klimagasser ved gjenvinning av materialer fremfor utvinning av jomfruelige.

6. Omdømme

Har Langøya skapt omdømmeproblemer for Vestfoldkysten? Et område med tett befolkning, høyt prisede boliger med utsikt over øya og ditto for et attraktivt hyttemarked. De eneste som skader omdømmet er giftaksjonen selv. For de neste 30 årene vil dere få opp gift når dere googler Tingvoll, det er deres egen skyld.

7. Lokaldemokrati

Demokratiet fungerer, tidligere Nesset kommune som tross alt har industrihistorien på Raudsand i sin midte har ønsket seriøse aktører hjertelig velkommen til å skape fremtidsrettede industriarbeidsplasser i et svært næringsfattig område. Kanskje nabokommunene i stedet skulle vise litt respekt for lovlig fattede vedtak? Nå vil Kommunaldepartementet endelig avgjøre dette, også det en del av våre demokratiske spilleregler.

8. Andre har sagt Nei

Fortell oss gjerne hva de rundt 300 norske industribedriftene, sik som Hydro på Sunndalsøra, som er avhengig av å levere sitt spesialavfall til profesjonelle aktører for gjenvinning og deponering skal gjøre da hvis ingen vil ha et slikt anlegg? Legge ned? Ingen andre steder har tid til å få til en reguleringsplan og tillatelser til å bygge anlegg samt designe og bygge prosessindustri innen 2024. Vi har brukt mange år på å komme dit vi er i dag.

9. Faglige vurderinger

Fint med gratispoeng! Det er jo akkurat det som skjer på Raudsand. Tunge, kompetente miljøer har vurdert Raudsand som velegnet for bygging av industrielt gjenvinningsanlegg.

10. Risiko

Hvis giftgjengen tror at Veidekke og Stena Recycling er villig til å bruke så mye penger på å bygge et gjenvinningsanlegg for å risikere vårt omdømme må dere tenke om igjen. Vi har vurdert risiko fra mange aspekter og fått gode råd av kompetente miljøer og er helt trygge på at risikomomentene på Raudsand er håndterlige og at vi er kompetente til å styre disse.

John Strand, Veidekke

Geir Sørensen, Stena Recycling

Harald Storvik, Bergmesteren

https://www.rbnett.no/meninger/2020/02/19/Mer-tynn-suppe-fra-Giftfritt-Molde-21139816.ece