Ber om at det startes sak mot Molde-ordføreren

Rødt Molde mener ordføreren har ført kommunestyret bak lyset i saken som gjelder behandlingen av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand.

Det er i en pressemelding fra Morten Walløe Tvedt i Rødt Molde kontrollutvalget i kommunen anmodes om at det startes sak mot ordføreren. Walløe skriver følgende i pressemeldingen:

«I dag har Rødt Molde anmodet om at det startes sak mot ordfører Torgeir Dahl om myndighetsmisbruk basert på fire uavhengige grunnlag av feilaktige juridiske argumenter. Jeg vet ikke om det noen gang er tatt i bruk et slikt rettslig virkemiddel i Molde kommune.

Rødt Molde ber kontrollutvalget vurdere feil bruk av rettslige argumenter som middel for at reguleringsplanen Raudsand ikke har kommet til votering.

Fire feil i jusen fra ordfører Dahl basert på kommuneadvokatens uklarheter og tilfeldige rettskildebruk har vært avgjørende for å unngå at Molde kommunestyre har opphevet reguleringsplanen Raudsand.

Dahl har ved flere anledninger fremstilt de rettslige rammene for kommunestyret på feilaktig grunnlag. Disse feilene fremsetter han med henvisning til kommuneadvokatens redegjørelser. Siden vi som kommunestyrerepresentanter forholder seg til feil hos ordføreren, innebærer dette at det er ordføreren som har ført kommunestyret bak lyset.

Disse fire feilene er:

1. Feil orientering til kommunestyret om myndigheten som Molde kommunestyre hadde til å oppheve vedtaket i desember 2019.

2. Feil i aspekter knyttet til hva som skal til for å få en sak på dagsorden etter kml § 11-3. Dette er en veldig grov feil siden det innebærer feilinformasjon av kommunestyremedlemmene fra Kommunedirektøren og ordføreren.

3. Feilaktig fremstilling av reglene for inhabilitet for de kommunestyremedlemmene som fremmer en sak med saksdokumenter til kommunestyret. Denne feilen hadde direkte påvirkning på FRP for at saken ikke skulle komme opp den 6. februar.

4. Til sist er det rettslig sett feil at kommunestyret ikke har kompetanse til å oppheve reguleringsplanen selv om den ligger hos departementet. Denne feilen er svært grov siden den direkte kan ha påvirket at KMD tar en avgjørelse som er i strid med flertallet i kommunestyret som Dahl er satt til å lede.

Hver for seg er disse feilene alvorlige. En stadfestelse av reguleringsplanen i Departementet nå vil bli ugyldig pga hver av disse feilene alene.

Sammen viser de et bredt bilde av myndighetsmisbruket som ordfører Dahl har utsatt kommunestyret for i Molde.»

https://www.driva.no/nyheter/2020/02/20/Ber-om-at-det-startes-sak-mot-Molde-ordf%C3%B8reren-21141052.ece

%d bloggere liker dette: