Dahl: – Går ikkje å ta opp igjen saka

Slik svarer ordførar Torgeir Dahl (H ) på Sylvi Listhaugs kritikk.

………………………………..

– Listhaug seier kommunen kan be departementet om å avvente behandling av reguleringsplansaka, til kommunen har teke stilling?

– Da er det ulik forståing av kva lovverket opnar for. Råd frå vår kommuneadvokat og juristar på Fylkeshuset tilseier at dette ikkje går; kommunen har etter plan- og bygningslova ikkje omgjeringskompetanse no medan saka ligg i departementet, seier Dahl.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/20/Dahl-%E2%80%93-G%C3%A5r-ikkje-%C3%A5-ta-opp-igjen-saka-21139041.ece

%d bloggere liker dette: