Klager Dahl inn for kontrollutvalget

Rødt ber kontrollutvalget se på ordfører Torgeir Dahls håndtering av deponisaka.

Rødt Molde ber Kontrollutvalget i Molde kommune starte sak mot ordfører Torgeir Dahl. Overskrift på klagen er: «Reguleringsplanen Raudsand: Ordførerens maktmisbruk med jusen som redskap».

– Rødt Molde ber kontrollutvalget vurdere feil bruk av rettslige argumenter som middel for at reguleringsplanen Raudsand ikke har kommet til votering. Fire feil i jusen fra ordfører Dahl basert på kommuneadvokatens uklarheter og tilfeldige rettskildebruk har vært avgjørende for å unngå at Molde kommunestyre har opphevet reguleringsplanen Raudsand, heter det i klagen fra Morten Walløe Tvedt.

(pluss-artikkel)

– Ikke overrasket

Ordfører Torgeir Dahl (H) er ikke overrasket:

– Slik saken har utviklet seg med utallige spørsmål og innsyn fra Morten Walløe Tvedt fra partiet Rødt, er jeg ikke overrasket, kommenterer Dahl.

– Merker meg at han baserer seg på en annen juridisk forståelse av Kommuneloven, Forvaltningsloven, Plan- og bygningsloven og Molde kommunes vedtatte reglement enn vår kommuneadvokat og kommunens eksterne juridiske vurderinger.
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at kommunen etterlever lover og regler, så slik sett er det greit at dette utvalget får saken til behandling.
Denne saken har sterkt belastet både øverste administrative og politiske ledelse. Derfor et det greit at saken nå er oversendt kontrollutvalget, sier Dahl.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/20/Klager-Dahl-inn-for-kontrollutvalget-21145696.ece