Den utrygghet befolkningen opplever må tas på alvor

Kommentar fra Styrkar Gagnat til et facebook-innlegg

Trygghet er vesentlig for at vi skal kunne mestre og utvikle oss både som individer og som demokratisk samfunn. De tiltak som Bergmesteren, Veidekke og Stena Recycling planlegger på Raudsand har blitt møtt med sterk motstand gjennom både et politisk og private engasjement, og da bygget på at brorparten av berørt befolkning med faglig støtte nærer frykt for miljøkonsekvensene tiltaket vil kunne få.

Tiltakshaverne har flere ganger forsøkt å forsvare sine planer, men uten at de tilsynelatende har maktet å overbevise befolkningen om at deres virksomhet vil være uten større risiko for alvorlige miljøskader. Jeg synes tiltakshaverne i det de har uttalt i media, i svært liten grad viser noen forståelse for befolkningens sterke motstand eller den bekymring de har for miljøet. Den utrygghet befolkningen opplever må slik jeg ser det tas på alvor, om enn tiltakshaverne ikke evner å gjøre det, så bør i alle fall hele det politiske miljøet gjøre sitt ytterste for å sørge for at deres behandling og beslutninger ivaretar befolkningens behov for trygghet. Hvis så ikke skjer, er jeg redd tilliten til politikerne svekkes, motsetninger befester seg og utryggheten brer om seg på en måte som kan være til skade for oss som individer, så vel som gode demokratiske samfunn!