Giftfritt Moldes jurist: – Ser det annerledes enn kommuneadvokaten

Giftfritt Molde har engasjert dr. juris Ørnulf Rasmussen til å vurdere om Molde kommunes mulighet for å behandle reguleringsplan for Raudsand.

Organisasjonen Giftfritt Molde har bedt professor dr. juris Ørnulf Rasmussen, som er tilknytta organisasjonen, om en vurdering av handlingsrommet Molde kommune nå har.

– Advokat Rasmussen og flere andre jurister ser annerledes på saka enn Moldes kommuneadvokat, og er kritisk til kommuneledelsens forsøk på å begrense kommunestyrets muligheter til å ta «deponisaken» opp til behandling, skriver organisasjonen i en pressemelding. Der opplyses det også at organisasjonen har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å avvente behandling av innsigelsessakene til Molde kommunestyre er blitt gitt anledning til å ta opp reguleringsplanen/deponisaken til behandling.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/26/Giftfritt-Moldes-jurist-%E2%80%93-Ser-det-annerledes-enn-kommuneadvokaten-21186765.ece