Navigasjonshjulet for etisk navigering

I den betente saken om giftdeponi på Raudsand i Molde kommune kan det være nyttig for mange å tenke på Etikk og Moral. Da kan Navigasjonshjulet brukes.

Navigasjonshjulet inneholder 6 punkter som kan brukes til å vurdere et moralsk dilemma:

Jus

 • Dette punktet gjelder hvorvidt en handling er lovlig. Lovligheten av en handling er en sterk indikasjon på hvorvidt handlingen kan kalles etisk riktig.

Identitet

 • Identitet gjelder hvorvidt en handling bidrar positivt til ens identitet. Dersom man ikke ønsker å ha en egenskap i sin identitet, så indikerer det at relaterte handlinger ikke er ok. Feks, dersom man ikke ønsker å tenke på seg selv som en tyv, så bør man ikke stjele.

Moral

 • Moral er ens egen, privat oppfatning av hva som er riktig og galt. Hver person har sin egen unike moral, som gjerne er skapt gjennom oppvekst, familiekultur og samfunnskultur.
 • Moralsk dissonans er når man føler at egne handlinger motstrider egen moral.  Dette fører gjerne til dårlig samvittighet og ubehag, som gir en trang til å rette opp:
 • Moralsk nøytralisering er når man forsøker å forsvare egne umoralske handlinger. Dette kan gjøres på mange måter, feks ved å legge skyld på andre eller peke på at andre er verre.

Omdømme

 • Omdømme gjelder hvorvidt en handling vil bidra til et omdømme man ønsker å ha. Om du ikke vil ha ry for å være en tyv, så bør du ikke stjele.

Økonomi

 • Økonomi går på hvorvidt handlingen vil gi økonomisk nytte, om det er økonomisk smart eller dumt.

Etikk

 • Etikk omhandler begrunnelser for hvorfor man handler som man gjør, og involverer flere etiske prinsipper. Noen vanlige:
 • Pliktetikk tar utgangspunkt i menneskeverd og respekt, og sier at vi skal gjøre det som viser menneskerverd og respekt for andre.
 • Utilitarisme handler om å gjøre det som gjør mest nytte for alle parter tilsammen.
 • Likhetsprinsippet er når man vurderer etikken i en handling ved å bytte ut enkeltpersoner med noen andre. Om du hadde vurdert å stjele fra en person, så kunne du tenkt på om du ville ha stjålet fra familie, venner eller kjæreste. Om det ikke er greit å gjøre den samme handlingen mot alle, så er det ikke greit mot noen som helst.
 • Offentlighetsprinsippet går ut på at en etisk handling er noe man våger å fortelle til offentligheten. Når du ikke har lyst å fortelle offentligheten at du har stjålet en ting, så er det fordi du vet at handlingen er umoralsk.
 • Hvis det føles helt greit å fortelle noe offentlig, så betyr det at handling er ok etter din personlige moral (andre kan fortsatt være uenige, pga forskjellig moral).
 • Opportunismeprinsippet er når man bruker risikoen for å bli oppdaget som grunnlag til å vurdere en handling. Hvis man frykter å bli oppdaget, så bør man ikke gjøre det.
 • Dydsetikk går på Aristoteles’ tanke om normalisering og at man blir hva man gjør. Hvis man tillater seg å stjele èn gang, så er det lett å tillate det flere ganger, og man ender som en vanekriminell.
 • Gjengjeldelsesetikk er når man vurderer hvorvidt en handling er ok, utifra om en annen part fortjener det. Kort sagt øye for øye, tann for tann. Hvis noen spenner bein på deg og du spenner bein tilbake, så har du fulgt gjengjeldelsesetikken.

Kilde: https://markedsokonom.wordpress.com/2017/09/21/navigasjonshjulet/