Reagerer på bruk av håndskrevne notat i deponistriden

Walløe Tvedt stiller nå spørsmål ved seriøsiteten i saksbehandlingen i deponisaka – «For grovt», svarer Torgeir Dahl.

FOR RØDT: Morten Walløe Tvedt. 
    
      (Foto: Bjørn Brunvoll)
FOR RØDT: Morten Walløe Tvedt.  FOTO: BJØRN BRUNVOLL

I kontroversen om deponi på Raudsand, strides partene også om juridisk grunnlag for om reguleringsplanen kan behandles av kommunestyret i Molde. Ordfører Torgeir Dahls to håndskrevne notater etter møter med eksterne jurister er nå blitt en del av disputten.

Delte notatene

Morten Walløe Tvedt (Rødt) har etter innsynskrav fått notatene, og har delt disse med gruppelederne i Molde kommunestyre per e-post, og stiller kritiske spørsmål til Torgeir Dahl (H).

«Det finnes altså ikke noen analyser fra juristene i Fylkeshuset, men bare noen nedtegnelser gjort av ordføreren fra to samtaler? Mener Dahl at dette er forsvarlig saksbehandling?» og «Hvor er seriøsiteten i saksbehandlingen fra ordfører og kommunedirektør når en baserer det en legger frem til kommunestyret som rettslige rammer?» heter det blant annet i e-posten fra Walløe Tvedt.

 

Dahl: – Dette er for grovt, Morten

Torgeir Dahl svarer: «Dette er for grovt, Morten. Dette er altså basert på 2 møter med Gudmund Lode, juridisk sjef for Møre og Romsdal fylkeskommune, og med Helge Mogstad, direktør for Justis og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen. Jeg følte behov for å få 2 uavhengige vurderinger i tillegg til kommuneadvokatens notater. Disse eksterne vurderingene samsvarer fullt og helt med kommunens egne interne utredninger. Jeg har i ettertid sjekket med både Gudmund Lode og Helge Mogstad, og begge står helt på tidligere konklusjoner og mener Molde kommune har håndtert dette helt i tråd med lover og regler.» skriver Dahl.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/26/Reagerer-p%C3%A5-bruk-av-h%C3%A5ndskrevne-notat-i-deponistriden-21177687.ece