Reagerer på bruk av håndskrevne notat i deponistriden

Walløe Tvedt stiller nå spørsmål ved seriøsiteten i saksbehandlingen i deponisaka – «For grovt», svarer Torgeir Dahl.

I kontroversen om deponi på Raudsand, strides partene også om juridisk grunnlag for om reguleringsplanen kan behandles av kommunestyret i Molde. Ordfører Torgeir Dahls to håndskrevne notater etter møter med eksterne jurister er nå blitt en del av disputten.

Delte notatene

Morten Walløe Tvedt (Rødt) har etter innsynskrav fått notatene, og har delt disse med gruppelederne i Molde kommunestyre per e-post, og stiller kritiske spørsmål til Torgeir Dahl (H).

«Det finnes altså ikke noen analyser fra juristene i Fylkeshuset, men bare noen nedtegnelser gjort av ordføreren fra to samtaler? Mener Dahl at dette er forsvarlig saksbehandling?» og «Hvor er seriøsiteten i saksbehandlingen fra ordfører og kommunedirektør når en baserer det en legger frem til kommunestyret som rettslige rammer?» heter det blant annet i e-posten fra Walløe Tvedt.

 

Dahl: – Dette er for grovt, Morten

Torgeir Dahl svarer: «Dette er for grovt, Morten. Dette er altså basert på 2 møter med Gudmund Lode, juridisk sjef for Møre og Romsdal fylkeskommune, og med Helge Mogstad, direktør for Justis og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen. Jeg følte behov for å få 2 uavhengige vurderinger i tillegg til kommuneadvokatens notater. Disse eksterne vurderingene samsvarer fullt og helt med kommunens egne interne utredninger. Jeg har i ettertid sjekket med både Gudmund Lode og Helge Mogstad, og begge står helt på tidligere konklusjoner og mener Molde kommune har håndtert dette helt i tråd med lover og regler.» skriver Dahl.

Dahl kommenterer saka slik til Romsdals Budstikke:

– Jeg er ikke jurist, og tok derfor kontakt med Lode og Mogstad og fikk satt opp et møte. Jeg mente det var viktig å få en «second opinion» og deres uhildete synspunkt i en så viktig sak. Vi har hatt møter både før og etter nyttår, og disse juristenes synspunkt var og er sammenfallende med det vår egen kommuneadvokat har sagt, poengterer Dahl.

– Notatene fra møtene ser uformelle ut?

– Notatene er mine, jeg noterte undervegs i møtet. De ble lagd som interne notat for min egen del.

– Burde det vært skaffet en mer formell juridisk vurdering av saka?

– Absolutt ikke. Vi kan ikke bruke mer tid og penger på dette. Vi har en juridisk avdeling i kommunen, det den har kommet med, står seg, sier Dahl.

Han reagerer på hvordan kommunen nå må bruke store ressurser på å svare ut krav om dokumentasjon.

– Både jeg og administrasjonen knekker nakken på dette arbeidsmessig. Vi har ikke et apparat som er skalert til å håndtere dette, sier Dahl, og viser til de mange innsynskravene fra Rødts Morten Walløe Tvedt.

– Dette er blitt en voldsom sak, som det er krevende å stå i, med beskyldninger både mot meg, kommunedirektøren og kommuneadvokaten. Tonen er blitt veldig skarp, sier Dahl.

– Det er også snakk om en spesiell sak ?

– Ja, som burde vært avklart fra departementet for lengst, før årsskiftet da Nesset ennå var egen kommune.

– Giftfritt Molde har lagt fram en juridisk vurdering, hva er din kommentar til den?

– Jeg registrerer at juristen er medlem i aksjonsgruppa Giftfritt Molde. Det er nok noen nyanser, men jeg oppfatter det ikke slik at det er store differanser mellom den, og det vår kommuneadvokat sier.

– Sjøl om den konkluderer med at kommunestyret i Molde kan gjøre vedtak om sitt syn på reguleringsplansaka?

– Jeg opplever rapporten som nokså analog med vår vurdering, med tanke på at reguleringsplanen ikke kan nullstilles, og må behandles etter plan- og bygningsloven. Og så hopper den glatt over dette med mulig erstatningsansvar, sier Dahl.

– Bare sak, ikke person

Walløe Tvedt på sin side mener grovheten går den andre vegen.

– Ordføreren har rett i at dette er grovt. Men det grove er forsøket på å avvise saka og avskjære kommunestyret fra å behandle den, blant annet ved å gi inntrykk av at det forelå juridiske vurderinger. De finnes ikke, det er bare hans notater, sier Walløe Tvedt til Romsdals Budstikke.

– Var det ikke bra at å skaffe eksterne juristsynspunkt?

– Jo, men å søke råd og notere på et ark med hotellogo er ikke det samme som å innhente et formelt resonnement fra en jurist, som kan forelegges kommunestyret. Det kommunestyret skal bruke som underlag, bør være av formell karakter, eksempelvis i det minste som en e-post fra kilden sjøl, sier Walløe Tvedt.

– Kravene fra dere i Rødt oppleves belastende på rådhuset, har du forståelse for det?

– Ja. Men i en så viktig sak må det forventes, vi krever innsyn for at saka skal få skikkelig behandling.

– Men tonen er tøff?

– Ja, vi opplever forsøk på bruk av hersketeknikk. Men det er viktig for oss at dette handler om sak, ikke person, sier Walløe Tvedt, og forsikrer om at han slett ikke går inn for å plage ordføreren.

– Torgeir Dahl er en hyggelig fyr, dette går kun på sak – en utrolig viktig sak, som vi også vil bringe inn for alle klageinstanser som kan være aktuelle, sier Tvedt.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/26/Reagerer-p%C3%A5-bruk-av-h%C3%A5ndskrevne-notat-i-deponistriden-21177687.ece

%d bloggere liker dette: