Ingen kontroll på import

Une Bastholm (MDG) stiller spørsmål i Stortinget: Stemmer det at deponiet ved Langøya nå har blitt et avfallsdeponi også for land utenfor Norden, og at det aldri gjøres uanmeldte prøver og kontroller av anlegget?

De samme reglene og import vil også gjelde for et giftdeponi på Raudsand.

Teknikere undersøker den forurensede grunnen til Cheminova Foto: Region Midtjylland

Et av eksemplene som Vestfold og Telemark Venstre i er opptatt av er importen av farlig avfall fra det danske selskapet Cheminova. Her er det tatt imot store mengder svovelavfall fra oppryddingen der. Cheminova selv, klassifiserte det som farlig avfall. Importøren sine tester viser at det ikke hadde et innhold som krevde at det skulle klassifiseres som farlig avfall. Derfor ble avfallet deponert i deponi for ordinært avfall.

På samme måte kan deponiene i dagen på Raudsand brukes.

Ingen uanmeldte prøver eller kontroller

Une Bastholm spør om det stemmer at det ikke gjøres uanmeldte prøver og kontroller.

Når det blir gravd opp gammelt avfall et sted i Europa, og vi tar det imot den typen avfall her, vet vi da hva det er vi tar inn? Er det mulig å være 100 prosent sikker?

Blir Raudsand et giftdeponi for land som Tunisia, Israel, Hellas, Malta og Litauen? Bastholm stiller spørsmålet om Langøya er et giftdeponi for disse landene.

Bukken og havresekken

Bedriften skal gjennomføre egenkontroll av import. Bedriftene kan omklassifisere avfallet. Dette kan sammenlignes med bukken og havresekken. Erfaringene med dette på Raudsand er dårlige.

Raudsandprosjektet avhengig av import

Giftdeponiet på Raudsand er avhengig av import av store mengder avfall fra utlandet for at det skal være økonomi i prosjektet. Nei til Giftdeponi har en tidligere artikkel om behovet for import, Veidekke ønsket å hemmeligholde opplysningene. Artikkelen finnes her: https://neitilgiftdeponi.com/2019/04/30/giftdeponiet-i-molde-avhengig-av-import-av-store-mengder-farlig-avfall/

Kilder:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=78893

https://www.tvmidtvest.dk/lemvig/den-gamle-cheminova-grund-er-langt-mere-forurenet-end-forventet

https://www.jarlsbergavis.no/miljo/noah/langoya/venstre-er-bekymret-for-dagens-deponeringen-av-farlig-avfall-har-man-nok-kontroll-pa-importen/s/5-26-231735