Spør om deponisaka i Stortinget – er bekymret for industrien

Elsa-May Norderhus (Ap) spør klima- og miljøministeren hva han gjør for å løse industriens utfordring med nytt deponi for uorganisk farlig avfall i Norge.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/03/Sp%C3%B8r-om-deponisaka-i-Stortinget-er-bekymret-for-industrien-21239001.ece