Skuffa over vedtak – held fram deponikampen

Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde klandrar Høgre for avgjerda om reguleringplanen for Raudsand.

………

– Under kommunestyremøtet i Molde 6. februar der saka var debattert, kom det fram frå høgrefolk i Nesset at etablering av deponi var eit vilkår for å støtte til kommunesamanslåinga. Om ei så viktig miljøsak, som vi vil ha med oss til evig tid, var del av ein politisk hestehandel, da er tilliten til Høgre og det politiske systemet fråverande. Om dei lykkast, vil dette tene Molde Høyre og partiet som helheit til svært lita ære, poengterer Jacobsen.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/07/Skuffa-over-vedtak-%E2%80%93-held-fram-deponikampen-21281001.ece