Strand svarer Jacobsen

De utsagn som måtte være fremsatt mellom deg og Storvik må stå for deres egen regning

«Stig O. Jacobsen ber i Rbnett.no 7. mars 2020 undertegnede som konsernadvokat i Veidekke og styreleder i Bergmesteren Raudsand klargjøre hvorvidt Veidekke og Bergmesteren Raudsand stiller seg bak «grove beskyldinger om korrupsjon». Uten å ta stilling til hvilke beskyldninger som er fremsatt kan jeg både for Veidekke og Bergmesteren Raudsand klargjøre at verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning, eller grunnlag for å mene, at Stig O. Jacobsen eller andre har gjort seg skyldig i korrupsjon. De utsagn som måtte være fremsatt mellom deg og Storvik må stå for deres egen regning. Verken Veidekke eller Bergmesteren Raudsand har noen oppfatning rundt disse forholdene.

John Strand,

Juridisk direktør / Konsernadvokat Veidekke ASA

Styreleder Bergmesteren Raudsand AS»

https://www.rbnett.no/meninger/2020/03/08/Strand-svarer-Jacobsen-%E2%80%93-De-utsagn-som-m%C3%A5tte-v%C3%A6re-fremsatt-mellom-deg-og-Storvik-m%C3%A5-st%C3%A5-for-deres-egen-regning-21284186.ece

https://www.driva.no/meninger/2020/03/08/Verken-Veidekke-eller-Bergmesteren-Raudsand-har-noen-oppfatning-eller-grunnlag-for-%C3%A5-mene-at-Stig-O.-Jacobsen-eller-andre-har-gjort-seg-skyldig-i-korrupsjon-21284142.ece

%d bloggere liker dette: