Hemmelighold av syrelager

Anlegget som er under planlegging på Raudsand skal mellomlagre store mengder forurenset syreavfall. Syreavfallet er karakterisert som farlig avfall. I forbindelse med byggingen av anlegget på Raudsand vil utbygger mellomlagre syreavfall tilsvarende hva som oppstår i løpet av ett år i Norge. Den godkjente reguleringsplanen åpner for mellomlagring av enorme mengder syreavfall.

Oversikt over anlegget med lagerhall for syreavfall og fjellhallene for giftavfallet. Ventilasjonssjakt for utlufting av gassdannelsen i hallene.

15. januar 2020 var avfallsbransjen samlet i møte med næringsministeren og klima- og miljøministeren. Bergmesteren Raudsand opplyste i dette møtet uttalte at de ville mellomlagre Kronos Titans tynnsyre i utsprengte fjellhaller i opptil ett år. Dette vil i så fall være et lager på opp mot 250 000 m3 fortynnet svovelsyre, som er klassifisert som farlig avfall. Kronos Titan beskriver løsningen med lagring av så store mengder ubehandlet svovelsyre i fjellhaller vil være problematisk i forhold til miljørisiko, lovlighet og ansvarsforhold. Kronos Titan mener det ikke er forsvarlig å være del av dette.

Nordre del av anlegget med mulig lagerhall for syreavfall.

Tynnsyre/utvannet svovelsyre er svært korrosiv og skaper mye slitasje på utstyr. Syren er et aggressivt materiale og materialer må være korrosjonsbestandige, både pumpeanlegg og rørsystemer. Tankene må være lukket med tanke på nedbør og fordamping/gasser. Tankene må også ha utlufting.

Konsekvensutredningen viser mulige utvidelser.

Gjennom planprosessen har Bergmesteren Raudsand / Veidekke / Stena hemmeligholdt opplysningene om mellomlagring av syreavfall for reguleringsmyndigheten. Problemstillingen er ikke omhandlet i konsekvensutredning eller ROS-analysen. Etter at reguleringsplanen er godkjent kan ikke kommunen påvirke hvordan lagring skjer.

Kilder: Konsekvensutredning og Kronos Titan.