REG bekrefter flyveaske-interesse

Fullskalarensing av flyveaske er fortsatt aktuelt ved avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud. Det bekrefter Oslo kommune.

Energigjenvinningsetaten i Oslo var i dialog med den Grenland-baserte selskapet NorSep om å bygge et fullskala renseanlegg for flyveaske i tilknytning til avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud. Renseanlegget gjør transport av miljøfarlig flyveaske unødvendig og sparer behovet for deponikapasitet.

Planene ble imidlertid stoppet da Oslo kommune bestemte seg for å slå sammen Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten (REG). Det medførte at det første fullskalaanlegget for flyveaskerensing i Norge ble lagt på is.

– Det er stadig aktuelt for REG å installere et anlegg for nøytralisering / gjenvinning av deler av flyveasken fra anlegget, sier teknisk direktør Johnny Stuen i REG til Avfallsbransjen.no.

Både i Sverige og Danmark bygges det anlegg for fullskalarensing av flyveaske fra forbrenningsanlegg. Rensingen foregår ved at det skilles ut salter og tungmetaller fra asken. Selve askeavfallet kan gjenbrukes i sement eller betong, mens saltene som skilles ut kan benyttes som veisalt, gjødselproduksjon og kjemiske næringer.

Det som blir igjen, er tungmetaller som enten kan gjenvinnes eller deponeres. Ragn-Sells regner med at omkring to prosent av flyveasken, inneholdende tungmetaller, må sendes til deponering som farlig avfall. NorSep sier at de vil nyttegjøre seg det meste av tungmetallet og derfor få enda lavere deponeringsbehov.

Administrerende direktør Susan Heldal i NorSep sier de arbeider med å skaffe en industriell investor, men at de fortsatt håper på at anlegget på Haraldrud kan bygges. Stuen kan ikke si når et eventuelt renseanlegg kan påbegynnes.

– Dette vurderes på lik linje med andre investeringer i energigjenvinningsanlegget. Vi er fortsatt midt i en stor omorganisering etter sammenslåingen av to etater, så det er vanskelig å si noe mer per i dag, sier Stuen.

https://avfallsbransjen.no/2020/03/13/reg-bekrefter-flyveaske-interesse/

%d bloggere liker dette: