Skybrudd på Raudsand

For nesten et år siden var det et enormt skybrudd som medførte flom og ras på Raudsand. I en nylig publisert rapport fra Bergmesteren Raudsand kommer det frem at vannføringen vart målt til 1 000 m3 (1 000 000 liter) i timen. Gjennom forskjellige rapporter og utredninger brukes det forskjellige målestasjoner, brukes den målestasjonen som gir det beste resultatet ?

Overvåkingsrapport 2019 – rapport fra Bergmesteren Raudsand datert 27.februar 2020

Størrelsen på skybruddet i Raudsand-området 29. mars 2019 har tidligere ikke vært kjent. Bergmesteren Raudsand/Veidekke har hemmeligholdt størrelsen på flommen. Det er ingen av de nærliggende målestasjonene som har målt den enorme nedbøren. Nedbøren var nesten 100 ganger større enn gjennomsnittet.

Rapporter og utredninger bruker forskjellige målestasjoner

Det er brukt mange målestasjoner i de forskjellige rapportene og utredningene for planene på Raudsand. Kristiansund, Sunndalsøra, Tingvoll og Eresfjord er alle brukt. Det er ingen av de aktuelle målestasjonene som registrerte skybruddet 29. mars 2019. Det kan virke som om den målestasjonen som er mest gunstig som brukes.

Målestasjon Eresfjord

I en rapport datert 27. februar 2020 er målestasjonen i Eresfjord brukt. Målestasjonen i Eresfjord er den stasjonen som har mest nedbør.

Overvåkingsrapport 2019 – Målestasjon i Eresfjord som er brukt

Målestasjon Kristiansund

I flomvurderingen i konsekvensutredningen utarbeidet av Norconsult er målestasjonen i Kristiansund brukt.

Flomvurdering utarbeidet av Norconsult – Målestasjon Kristiansund

Målestasjonene Sunndalsøra og Tingvoll

I søknaden om bunnaskeanlegget er det målestasjonene på Sunndalsøra og Tingvoll som er brukt. Her henvises det til disse målestasjonene i konsekvensutrdeningsarbeidet.

Fra søknad om bunnaskeanlegget – Målestasjon for Sunndalsøra og Tingvoll

Dobling i vannmengden fra deponiene

I målingene av avrenningen fra deponiene viser det en økning i vannstrømmene. Det er tilnærmet en dobling i vannstrømmene fra deponiene siden 2014. I 2014 var det 83 000 m3 og i 2019 var det 164 000 m3.

Overvåkningsrapport 2017 – Utarbeidet av Norconsult

Det er påvist lokalt mye nedbør på Raudsand. Målingen av den store flommen som medførte flere ras og evakuering har Bergmesteren hemmeligholdt. Det er også uforklarlig hvorfor det brukes fire forskjellige målestasjoner i rapporter og utredninger.