Ordfører for mindretallet

Publisert 25. mars 2020

Ordføreren i Molde jobber sammen med utbygger for å tilrettelegge deponi for farlig avfall på Raudsand. På møtet med Statsråd Rotevatn i Klima- og Miljødepartementet hadde høyreordføreren med seg gruppelederen fra eget parti. Ingen representerte kommunestyrets flertall i møtet. Ordføreren jobber kun for mindretallet.

BYVÅPEN: «Er alternativet å kaste Moldes gamle byvåpen i en blå konteiner merket RIR? Det vil være historieløst lavmål!» skriver kronikkforfatteren.  
    
      (Foto: Bjørn Brunvoll)

Ordfører motarbeider kommunestyret

Det er uvanlig at en ordfører går imot viljen til sitt eget kommunestyre. Kommunestyret i Molde vedtok å be administrasjonen i kommunen om å få behandle saken om deponi for farlig avfall på kommunestyremøtet 6. februar 2020.

Ordføreren jobber kun for mindretallet

møtet med Statsråd Rotevatn hadde høyreordføreren med seg gruppelederen fra sitt eget parti. Gruppelederen fra høyre er en aktiv forkjemper for utbyggingen. Når ordføreren velger å invitere med seg sin egen gruppeleder må en anta at varaordføreren fra Senterpartiet ikke vil møte. Senterpartiet har vært tydelig på at de er motstandere av deponi, men møter ikke opp når det er et viktig møte om saken. En ordfører som tar med sin egen gruppeleder og utelater noen som kan representere meningen til flertallet i kommunestyret er urovekkende. Ordføreren representerer her ikke flertallet, men kun mindretallets mening.

Ordføreren og ekkokammer

I et intervju med Romsdals Budstikke 4. september 2019 uttalte ordføreren om en politisk debatt som et «ekkokammer». Ordføreren kaller en politisk debatt hvor alle parti er med for et ekkokammer. Den samme ordføreren jobber for sitt eget parti i mindretall uten å invitere med representant for flertallet. DET er ekkokammer.

Ordføreren overkjører nabokommunene

Alle nabokommunene til anlegget er sterkt imot. Det er nabokommunene som får all forurensning og som mister arbeidsplasser. Moldeordføreren bryr seg overhodet ikke om den massive motstanden fra tilnærmet alle politikere og innbyggere i nabokommunene. Nabokommunene har varslet at de vil vurdere saken rettslig.

Ordførers tvilsomme juridiske tolkninger

Ordføreren har jobbet aktivt for å få gjennomført reguleringsplanen mot kommunestyrets vilje. Ordføreren har brukt mange triks for å hindre saken gjenopptatt i kommunestyret. Et mulig formål er å hindre at flertallet i kommunestyret får bestemme. Ordfører og gruppeleder har aktivt påvirket statssekretæren fra Høyre med oppsiktsvekkende SMS’er. Høyre-statsråden godkjente reguleringsplanen før kommunestyret fikk uttale seg om saken. Kommunestyret ble hindret i å behandle saken på grunn av tvilsomme juridiske tolkninger. De juridiske tolkningene var bestilt av ordføreren. De juridiske tolkningene er bestridt av ledende jurister.

Ordføreren skal opptre med respekt

Fra Håndbok for ordførere utgitt av KS står det: «Uansett sak må ordføreren opptre med respekt, ryddighet og engasjement for de sakene som opptar folk«

«Ordføreren er valgt som ordfører for hele formannskapet og for hele kommunestyret. Som møteleder må man derfor opptre nøytral og legge vekt på å behandle alle representantene likt.»

Ordføreren bør lese håndboken om igjen.

Ordføreren svarer ikke media

Rbnett kontaktet ordfører og gruppeleder for en kommentar fra møtet med statsråd Rotevatn fredag 20. mars 2020. Rbnett fikk ikke kontakt med de for en kommentar. Ordføreren svarer vanligvis media. Hva er det som ikke tåler dagens lys?

Ordføreren vingeklipper kommunestyret

For å hindre at kommunestyret fikk tatt opp igjen reguleringssaken tolket ordføreren sammen med kommunedirektøren og kommuneadvokaten at representantene ble inhabil når de la ved saksdokumenter. Dette viser seg å være saksdokumenter som har ligget på kommunens hjemmesider i en og en halv måned før kommunestyremøtet.

Vingeklipping av kommunestyret kan beskrive handlemåten til ordføreren. Ordførerens styringsform kan også beskrives med et annet ord.