Molde har nøkkelen i deponisaka

Nabokommunar fortset protesten mot deponi på Raudsand – meiner Molde sit med nøkkelen. til løysing.

Ordførarane i Gjemnes, Sunndal og Tingvoll protesterer saman med fylkesordførar Tove Lise Torve mot Kommunaldepartementets godkjenning av reguleringsplanen for deponi for farleg avfall og gjenvinningsanlegg på Raudsand. Dei uttrykker mellom anna at dei er opprørt over vedtaket, at følgjene av anlegget ikkje er godt nok greidd ut, at interessene til motstandarane av anlegget er sett til side, og at dei meiner det no er Molde kommune som har ansvaret.

(pluss-artikkel)

– De peiker no på Molde kommune?

– Ja, når saka no er ferdigbehandla i departementet, har vi ei klar forventning om at Molde kommune vil ta opp igjen saka med tanke på det fleirtalet i kommunestyret som ønskjer det, først og fremst med tanke på reguleringsplanen. Vi vil følge med på korleis Molde kommune handterer saka vidare, og vil nok be om eit møte. Det er Molde som no sit med nøkkelen, seier Sjømæling.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/03/26/%E2%80%93-Molde-har-n%C3%B8kkelen-i-deponisaka-21445231.ece

%d bloggere liker dette: