Blandet mottakelse for Rotevatns deponi-utspill

Etter at reguleringsplanen falt på plass har Bergmesteren Raudsand nå startet arbeidet med de ulike påkrevde søknadene for behandlingsanlegget. Søknaden om å etablere sorteringsanlegg for rensing av flyveaske er allerede på plass.

………………………………………………..

Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand er glad for Rotevatns tilnærming i deponispørsmålet.

– Her er Rotevatn ved det helt sentrale poenget, begrepet «Nasjonalt anlegg for uorganisk farlig avfall» er ett konstruert begrep. Han har helt rett i at dette ikke kan utdeles noe monopol på behandling av farlig avfall, sier Storvik.

Raudsand-deponiet eies av Bergmesteren Raudsand, Stena Recycling og Veidekke. Etter at reguleringsplanen falt på plass har de nå startet arbeidet med de ulike påkrevde søknadene for behandlingsanlegget. Søknaden om å etablere sorteringsanlegg for rensing av flyveaske er allerede på plass.

…………………………………………………

https://avfallsbransjen.no/2020/03/30/blandet-mottakelse-for-rotevatns-deponi-utspill-2/