Raudsand uaktuell

Miljødirektoratet skriver i en rapport at deponi på Raudsand er uaktuell som alternativ i nærmeste framtid. Direktoratet vil ha ny utredning av deponi i Brevik.

Miljødirektoratet har ikke hatt tilgang til nye utredninger om prosjektet i Raudsand, med unntak av to geologiske rapporter om malmforekomsten. De store og viktige utredningene gjenstår fremdeles. Miljødirektoratet har ikke vesentlig mer kunnskap enn de hadde i 2018 hvor de uttalte at det var urealistisk å få anlegget på plass.

Miljødirektoratet vil i følge NRK ha en ny konsekvensutredning av deponi i Brevik. De vil at kombinasjonen av lagring av farlig avfall og sementproduksjon i gruvene skal vurderes på nytt.

Direktoratet uttaler om Raudsand at det spesielt er knyttet usikkerhet og store kostnader til anleggsfasen med utsprenging av fjellhaller, men også til utvikling av behandlingsanlegg og etablering av sprengsteinfyllinga som skal utgjøre kaiområde og gi plass til behandlingsanlegget.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/vil-ha-ny-utredning-1.14978142

%d bloggere liker dette: