Miljødirektoratet mener lokaliteter må utredes nærmere

Miljødirektoratet mener både Raudsand, Gudvangen og Odda må utredes videre før det kan bestemmes om alternativene er egnet som lokaliseringssted for et deponi for farlig uorganisk avfall.

Like før påske publiserte Miljødirektoratet et brev stilet til Klima- og miljødepartementet der de vurderer tre deponialternativer og mulige overgangsløsninger når Norge får for liten kapasitet for sluttbehandling av farlig avfall. De har ikke gjort en ny vurdering av Brevik. Det vises til et brev fra oktober 2018 der direktoratet kom med en miljøfaglig vurdering av deponiprosjektet der.

(pluss-artikkel)

https://www.driva.no/nyheter/2020/04/14/Milj%C3%B8direktoratet-mener-lokaliteter-m%C3%A5-utredes-n%C3%A6rmere-21586925.ece

%d bloggere liker dette: