Storvik: – Kjører vårt løp

Bergmesteren Raudsand mener de har gitt informasjon, og jobber videre med søknaden om deponi for farlig avfall.

Harald Storvik, daglig leder for Bergmesteren Raudsand, kommenterer Miljødirektoratets beskrivelse om at mulig deponi på Raudsand må utredes enda mer, slik:

– Vi oppdaterer direktoratet om det vi gjør, så er det opp til dem å lese rapportene. Noen nye undersøkelser blir også gjort nå som reguleringsplanen er bekreftet. Det skal foretas grunnundersøkelser på sjøbunnen ned til 170 meter i området der sjøfyllinga skal ligge, for å få bekreftet resultatene fra de geofysiske undersøkelser som er gjort tidligere og som viser at stabiliteten til sjøfyllinga er ivaretatt. Videre vil fjorårets havbunnsundersøkelse av NIVA om det som lever på havbunnen i fjorden være ferdig nå i mai. Dette er en aktivitet som NIVA har hatt gående i en årrekke i Sunndalsfjorden, sier Storvik.

(pluss-artikkel)

Vi kjører vårt løp, og jobber videre med søknadsprosessen for vårt prosjekt, sier Storvik.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/04/14/Storvik-Kj%C3%B8rer-v%C3%A5rt-l%C3%B8p-21586143.ece