To direktorat har sett på muligheten for samdrift for gruvedrift og deponi i Brevik. Dette fant de ut

Utredning om samdrift reiser mange nye spørsmål – konsekvensutredning må til for å kunne gjøre vurdering.

I påska kom også vurdering fra Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning om mulig samdrift av gruvedrift og deponidrift i Brevik. Ekspertutvalget frarådet i fjor som kjent Brevik som lokalitet for deponi for farlig avfall, men i vinter ga Næringsdepartementet Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning i oppdrag å vurdere en mulig samlokalisering.

– Må undersøkes

I den samla vurderinga fra de to direktoratene heter det:

«Vår vurdering er at samdrift mellom deponi og uttak av mineraler i utgangspunktet er positivt der forholdene ligger til rette for det. En samdrift vil imidlertid også innebære en rekke utfordringer som må avklares nærmere gjennom en konsekvensutredning.»

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/04/14/To-direktorat-har-sett-p%C3%A5-muligheten-for-samdrift-for-gruvedrift-og-deponi-i-Brevik.-Dette-fant-de-ut-21587933.ece