Hemmelighold

Konsulentselskapet Mepex sendte inn en presentasjon til departementet på vegne av Molde kommune. Deler av presentasjonen har departementet unntatt offentlighet. Hvilken informasjon er så farlig at den må hemmeligholdes?

Kommunen i team med utbygger fronter prosjektet

Presentasjonen var brukt i møtet med Klima- og miljøminister Rotevatn 20. mars 2020. Molde kommune presenterte planene i samarbeid med Veidekke, Stena og BMR. Mepex-partneren som er utleid til Stena Recycling og jobber for Veidekke har utarbeidet dokumentet. Dokumentet er innsendt på vegne av «Ordfører Dahl og resten av teamet på vår side«.

Mail sendt fra Mepex til Karoline i departementet
Sladdet side fra presentasjonen

Sladdet informasjon

Etter innsynskrav og klage fikk Nei til Giftdeponi tilsendt en sladdet versjon av dokumentet. Departementet viser ikke til hva som gir grunnlag for avslaget. Grunnlagt for avslaget SKAL opplyses i henhold til offenlighetsloven.

Klima- og miljødepartementet hemmeligholder deler av dokumentet.
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Hemmelighold av miljøinformasjon skal grunngis. Hemmelighold og å holde tilbake informasjon er et mønster fra kommune og departement. Kommune og departement etterlever ikke lov og forskrift. Hvorfor?

Forsidebildet er redigert