Storvik: – Vedtaket i strid med løyva som er gitt

Bergmesteren Raudsand avventer no kommunestyrets vedtak.

– Vi følgjer med, også på politiske møte som formannskapet i Molde. Vi registrerer vedtaket som vart gjort i Dahls fråvær, så får vi sjå kva som skjer i kommunestyret, seier Harald Storvik, dagleg leiar for Bergmesteren Raudsand AS.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/05/29/Storvik-%E2%80%93-Vedtaket-i-strid-med-l%C3%B8yva-som-er-gitt-21942943.ece