Deponi på fjellet på Raudsand

  • Møllestøvdeponiet består av sekkene som er lagret, se bildet under
  • Deponi 2 legges over møllestøvsekkene
  • Deponi 2 behøves ikke for å avslutte møllestøvdeponiet
  • Møllestøvdeponiet utgjør bare 1,7 % av Deponi 2
  • Norconsult har utarbeidet en avslutningsplan for møllestøvdeponiet uten at Deponi 2 etableres
  • Møllestøvdeponiet er kun 0,4 % av volumet av alle planlagte deponi på fjellet

Publisert 4. juni 2020

Møllestøvsekkene utgjør 0,4 % av totalt deponivolum på fjellet.

Møllestøvdeponiet vil ligge under Deponi 2

Deponi 2 vil være 55 ganger større en møllestøvdeponiet (sekkene som ligger der idag). Møllestøvdeponiet vil avsluttes som et eget deponi og et stort nytt Deponi 2 vel legges rundt og over.

DeponiStørrelseProsentandel
Møllestøvdeponiet21 700 m31,7 %Oppfyllt
Deponi 21 250 000 m398,3 %Planlagt
Totalt1 271 700 m3100 %
Tabell over planlagte deponi 2 og møllestøvdeponiet. Møllestøvdeponiet utgjør 1,7 % av mengden i deponiet.

Et deponifjell

Visualisert bilde av deponi 2

Planlagte deponi på Raudsandfjellet

DeponiStørrelseProsentandel
Møllestøvdeponiet21 700 m30,4 %Oppfyllt
Deponi 21 250 000 m322,6 %Planlagt
Deponi 3113 000 m32,0 %Planlagt
Deponi 43 900 000 m370,5 %Planlagt
Deponi 5250 000 m34,5 %Planlagt
Totalt5 534 700 m3100 %
Tabell over planlagte dagdeponi på fjellet i Raudsand

Det er enorme mengder avfall som planlegges lagt i nye deponi på fjellet i Raudsand. Totalt planlegges det deponert 255 ganger så mye som de møllestøvsekkene som er deponert der idag. Bare deponi 2 vil være nesten 60 ganger større enn møllestøvdeponiet.

Deponi for uorganisk avfall (giftdeponiet) kommer i tillegg.

%d bloggere liker dette: