Tillatelse til sorteringsanlegg for bunnaske

Molde kommunestyre skal behandle rammetillatelse for Deponi 2. Et positivt vedtak i kommunestyret gir også indirekte tillatelse til sorteringsanlegg for bunnaske.

Bunnaskefabrikk – eksempel

Naboene klager – blir ikke hørt

Saksutredningen til Molde kommune beskriver ikke bunnaskeanlegget. Det planlagte anlegget omtales også som bunnaskefabrikken. Anlegget vil ligge på området som Veidekke disponerer ved sjøen. Bygningen til bunnaskeanlegget vil ligge under 40 meter fra naboeiendommen Kristenvik. Grunneierne på denne naboeiendommen klager på tiltaket. Det er også under 40 meter til kommunegrensen til Gjemnes kommune.

Mangelfull saksutredning

Veidekke angir at noe av det som skal deponeres i Deponi 2 er: «Bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegg etter utsortering av metaller«. Å ikke utrede bunnaskeanlegget i rammetillatelsen for Deponi 2 er mangelfull saksutredning fra kommunen.

Sotfabrikken

Veidekke eide et bunnaskeanlegg i Sørum. Anlleget vart omtalt som «sotfabrikken». I 2014 tapte vertskommunen en rettsak om utslipp fra anlegget. Anlegget på Sørum var ledet av dagens spesialkonsulent i Stena Recycling på Raudsand. Saken er omhandlet her:

https://neitilgiftdeponi.com/2020/05/18/spesialkonsulentens-sot-fabrikk/

Bit for bit taktikken

Veidekke angir i trusselbrevet fra 11. juni 2020 at de må tjene penger på anlegget. For å få til nødvendig inntjening er anlegget også avhengig av bunnaskefabrikken. Miljødirektoratet har allerede godkjent anlegget og en rammetillatelse gir også tillatelse til bunnaskeanlegget.

Tidligere artikler om bunnaskeanlegget:

https://neitilgiftdeponi.com/2019/09/24/bunnaske-skal-transporteres-over-lange-avstander-miljodirektoratet-mener-det-ikke-medforer-unodvendig-transport/

https://neitilgiftdeponi.com/2018/09/15/vil-gjere-butikk-pa-avfall-fra-europa/

https://neitilgiftdeponi.com/2018/08/31/hemmelig-soknad-om-mobilt-gjenvinningsanlegg-for-aske/

%d bloggere liker dette: