Sa nei til deponi på Raudsand

Fylkestinget sa i ettermiddag nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Molde kommune. Det var Frp som fremmet forslaget i forbindelse med behandlinga av regional planstrategi 2020-2024. Vedtaket ble gjort mot 13 stemmer. Det var Høyre og deler av Arbeiderpartiets gruppe som stemte mot.

https://www.nrk.no/mr/sa-nei-til-deponi-pa-raudsand-1.15055725