Demonstrasjon foran Molde Rådhus

Ungdom i Molde skal torsdag 18. Juni fra klokken 10 demonstrere foran Molde Rådhus under kommunestyremøtet i Molde kommune

nulogo.png

På kommunestyremøtet skal det stemmes over rammetillatelse til deponi 2. I rammetillatelsen vedtar man blant annet å deponere 1 250 000 tonn masse på møllestøv-sekkene. Det vil være en igangsettelse av å etablere mer masse i deponi 2 enn det som skal ryddes opp. 

“Området trenger ikke mer forurensing nå,” sier fylkesleder Kornelia Grande Eikås. “EU har strenge restriksjoner på forurensingsnivåer i fjorden, noe som ikke oppnås dersom det kommer enda mer avfall på Raudsand. Natur og Ungdom er mot miljøforurensing, og ser med bekymring på hvordan dette deponiet vil påvirke naturen og lokalmiljøet. Vi mener det ikke er rettferdig å legge denne typen ansvar på de kommende generasjonene”. 

Møre og Romsdal Natur og Ungdom på Landsmøtet januar 2020. Foto: Thor Due

Nestleder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, Jakob Lien, frykter holdbarheten på tildekkingen. «Dette er det dessverre ikke snakk om opprydning, dette er tildekking. Hvis dette så skulle gå gjennom og sekkene blir tildekket, hvor lenge vil dette toppdekket være tett? Vi ungdommer finner oss ikke i at beslutninger tas på tvers av våre verdier. Hva med våre muligheter til verdiskapning? Hva med grunnlovsparagraf 112? Vi er også opptatt av omdømmet og vi mener det er viktig å lage en egnet ramme for vekst på miljøets premisser”.

Møre og Romsdal Natur og Ungdom inviterer derfor ungdom i Molde og omegn til demonstrasjon foran Molde Rådhus. Mer informasjon om arrangementet finner man på facebooksiden til Møre og Romsdal Natur og Ungdom. Vi sees der!

%d bloggere liker dette: