Sjøfront og giftig avfall

NRK intervjuet ordføreren i Molde og en SV-representant etter kommunestyremøtet torsdag 18. juni 2020. Kommunestyret vedtok opprydding av møllestøvdeponiet og ikke nytt stort deponi.

NRK MR torsdag 18. juni 2020

Giftig avfall

Intervjuet viser tydelig hvordan Molde vil oppfattes fremover. Intervjuet foregikk på den nye Sjøfronten med Romsdalsalpene i bakgrunnen. Nyhetssendingen til NRK omtalte giftig avfall. Blir Sjøfronten og giftig avfall et synonym?

Ordføreren respekterer ikke vedtaket

  • I intervjuet sier ordføreren at han er i tvil om vedtaket gyldig.
  • Ordføreren argumenterer for å gi tillatelse til utbygger.
  • Ordføreren motarbeider kommunestyret.
  • Ordføreren «oppfordrer» utbygger til å klage.
  • Det er ikke ordførerens oppgave å motarbeide kommunestyret.
  • Utbygger kan klage på vedtaket uten ordførerens hjelp.