Vi kommer ikke til å gjøre dette hvis det er stor motstand

I et intervju med Teknisk Ukeblad i 2016 uttalte eier og daglig leder i Bergmesteren Raudsand at de ikke ville gjennomføre planene om deponi på Raudsand hvis befolkningen ikke vil ha det.

Intervju med Bergmesteren Raudsand i Teknisk Ukeblad
  • Kommunestyret sa nei til deponi til deponi 18. juni 2020.
  • Alle nabokommuner sier tydelig nei.
  • Fylkeskommunen sier nei.
  • Alle miljøorganisasjonene sier nei.
  • Næringslivet sier nei.
  • Reiselivet sier nei.

Sitater fra et intervju med eier og daglig leder av Bergmesteren Raudsand i Teknisk Ukeblad 22. mars 2016:

«Storvik håper og tror at også lokalbefolkningen vil ønske deponiet velkommen. Men om det ikke skjer, vil han ikke sette hardt mot hardt.

– Vi kommer ikke til å gjøre dette hvis det er stor motstand i befolkningen. Da lar vi det heller ligge, sier han.»

«- Vi kan fortsette å skyte nye haller helt til vi kommer til Molde, sier Storvik og ler.»

Det er på tide at utbygger tar hensyn til den store motstanden og står ved tidligere uttalelser. Stopp deponiplanene på Raudsand.