Klagar på Raudsand-vedtak

Advokat meiner det bør innkallast til ekstraordinært kommunestyremøte.

Raudsand:Bergmesteren Raudsand, med Deponi oppe til høgre. Bildet er tatt tidlegare.  FOTO: OIVIND LEREN

Bergmesteren Raudsand og samarbeidspartnarane klager no på kommunestyrets vedtak om Deponi 2 frå junimøtet.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/06/Klagar-p%C3%A5-Raudsand-vedtak-22234179.ece