Rødt relanserer sitt Raudsand-forslag

Vil mobilisere støtte for partiets Raudsand-forslag, som falt i kommunestyremøtet i juni.

– Rødt invitert til brei tverrpolitisk enighet for å samles om et forslag som møter plan- og bygningslovens krav, uttaler Morten Walløe Tvedt, lagleder for Rødt Molde. Og opplyser at ved ny behandling av saka om Deponi 2 på Raudsand, vil partiet ta opp igjen sitt forslag fra kommunestyremøtet 18. juni.

(Pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/08/R%C3%B8dt-relanserer-sitt-Raudsand-forslag-22243426.ece