Ja, det er en alvorlig anklage, men jeg mener jeg har god bakgrunn for det

Ordfører Torgeir Dahl (H) mener vedtaket Molde kommunestyre gjorde i saken om deponi 2 på Raudsand er ulovlig. Han hevder at forslagsstiller Bjørn Jacobsen visste at forslaget han fremmet, var ulovlig.

I et leserinnlegg stiller ordfører Torgeir Dahl (H) spørsmål om norsk lov gjelder for Molde SV. I innlegget tar ordføreren spesielt for seg SVs kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsens rolle i deponisaken på Raudsand. Dahl mener Jacobsen fremmet et ulovlig forslag for kommunestyret den 18. juni.

Svarer ikke på om vedtaket er ulovlig eller ikke

– Ja, det er en alvorlig anklage, men jeg mener jeg har god bakgrunn for det, sier Torgeir Dahl.

Leserbrev fra Ordfører Dahl

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/08/06/%E2%80%93-Ja-det-er-en-alvorlig-anklage-men-jeg-mener-jeg-har-god-bakgrunn-for-det-22427781.ece